kangalkaracabey
SİTE İCERİKLERİ  
  Ana Sayfa
  Satılık Yavrular
  Secme Resimler
  KANGAL İLE İLGİLİ
  Kangalin bakımı
  Gebelikte bakımı
  Gebelik zamanı
  Günlük bakımı
  Kızgınlık dönemi
  Kullanılan malzemeler
  HASTALIKLARLR MÜCADELE
  Zehirlenmeler
  AKTİVE MENÜ
  Forum
  online
  İletişim
Ana Sayfa

Sivas Kangalı : KANGAL KÖPEĞİNİN TARİHÇESİ VE KÖKENİ

 
Türk Çoban Köpeği Kangal

Kangal Çoban Köpeği’nin kökeni hakkında “rivayet” sayılabilecek bazı görüşler vardır. Ancak 11 Temmuz 2003‘te düzenlenen I.Uluslar Arası Kangal Köpeği Sempozyumunun sonuç bildirisinde “büyük Türk göçleri sırasında Türkistan’dan Anadolu’ya getirilen bir köpek ırkı “ olduğu kabul edilmiştir.

Kangal’a da adını verdiği düşünülen , Orta Asya’dan göç eden “Kanglı (Kangar)” Türk Boyunun göç ederken bu köpek ırkını da getirdiği düşünülmektedir. İlk rivayete göre, Hint Mihracesi tarafından Osmanlı Padişahına bir Köpek Hediye edilir. Bu padişah Muhtemelen Yavuz Sultan Selim’dir. Hediye edilen köpek Kangal’ın Deliktaş Köyü yakınlarında kaybolur. Köpek, tüm aramalara rağmen bulunamaz.Kangal Köpeğinin bu kaybolan köpekten türediği şeklindeki rivayet Kangal Köpeği’nin kökenini de Hindistan olarak kabul eder.

Diğer bir rivayet ise Kangal Köpeği’nin kökeninin Anadolu olduğunu söyler. Eski Anadolu uygarlıklarının vahşi hayvanlardan korunmak için “arslan gibi güçlü “ ve iri yarı olan bu köpekleri kullandıkları söylenmektedir. Evliya Çelebi’de Seyahatname’sinde Kangal Köpeklerinden bahsetmektedir. O da bu köpeklerin “arslan kadar güçlü “ve cüsseli olduğunu yazmaktadır. Doğan Kartay hem kendi kitabında hem de 1. Uluslar Arası Kangal Köpeği Sempozyumu’nda sunduğu bildiride, Kangalların ,Osmanlı Döneminde Yeniçeriler tarafından hem askeri işlerde hem de savaşlarda kullanıldığından bahsetmektedir. Kartay’ın bildirisinde, Romalılarda “arslan” sözcüğünün karşılığı olan “Samson” kelimesi Anadolu’da “Samsun” olarak benimsendiğini ve Kangalların arslana benzetildiği için Kangalları kullanan birliğe “Samsoncular”dendiğini söylemektedir


SSATILIK KANGAL YAVRULARI 
EKSTRALAR  
   
Reklam  
   
HABER